Kiadó K önyvesboltja:
- 1139 Bp., Hajdú u. 42 - 44.
(a Vasas pályánál)
Tel: 320-3860

Nyitva tartás:
H-CS: 8.30-15.30
P: 8.30-13.30


Aula Könyvesboltja:
- 1093 Bp., Fővám tér 8.
(Budapesti Corvinus Egyetem)
Tel: 482-5324
-1093 Bp., Fővám tér 13 - 15
Tel: 482-57480

Nyitva tartás:
H-CS: 9.00-17.00
P: 9.00-15.00

Közgazdasági és Jogi Könyvesbolt
1051. Bp., Nádor u. 8
Tel: 235-0695

Eötvös Lóránd Könyvesbolt - Libri
1053 Bp., Kecskeméti u. 2
Tel: 317-3331

1943 - 2009


Práger László:
A globális gazdaságon
innen és túl

Aula Kiadó 2008.

Továbbá:

- www.aula.hu
- www.libri.hu

Előszó

Tartalomjegyzék

Recenziók a könyvről:

Pulay Gyula
Pénzügyi Szemle
2008/ 4.
Teljes cikk

angol változat


Csaba László
Figyelő 2008. július 3-9.
Teljes cikk

Botos Balázs
Polgári Szemle 2008/3.szám
Teljes cikk

A világválság és a magyar gazdasági fejlődés lehetséges pályái. 
Pénzügyi Szemle 2009/1  25-32 oldal
The global crisis and possible paths of Hungary's economic
development.
Public Finance Quarterly
2009/1 pp.25-33
 
Fussunk versenyt, s nézzük, mi szükséges nekünk magyaroknak.
Polgári Szemle 2008. december
4. évf., 5. szám
Szabad Európa Vitanapok

A szolgáltatások szabadságától a szabadság szolgáltatásáig
Elhangzott a Szabad Európa Vitanapok konferenciáján, az Országgyűlés Irodaházában
2006.szeptember 8.

A magyar felzárkózás: versenyképesség, érdek- és értékrendek a XXI. század elején a globális világ és az Európai Unió terében.
Politikatudományi Szemle
2004/1-2 sz. 117-138 oldal.
Beszélgetések az Európai Iskoláról. ( Barcsay Jenő, Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Tamás, Kiss Pál, Bálint Endre, Anna Margit).
Ars Hungarica. Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete folyóirata. 2004./1. szám.111-134. oldal. Megjelent: 2005.január.
A világválság és megroggyant belső viszonyaink
Magyar Nemzet. 2008. november 8.
  A globális gazdaságon innen és túl
A XXI. század eleje az erőterek harcának világa: verseny a jövő birtoklásáért
Magyar Nemzet. 2008. június 23.
 

A plebejustól a magyar polgárig
Magyar Nemzet. 2007. május 16.

 

A fecsegő felszíntől a hallgató mélyig
Magyar Nemzet .2006. december 18.

 
(A hasonulástól a harmonizációig)
Gazdasági tévút - leminősítve
Magyar Nemzet. 2006. március 16.
 
Az államadósságtól az állam adósságáig
Magyar Nemzet. 2006. január 3.
 
A rendszerátváltástól a rendszerváltásig.
Magyar Nemzet.
2004. december.18
A vén Európa és a belső fejlődés.
Heti Válasz. 2004. március. 5.
 
Mi a kérdés a népszavazás után?
Heti Válasz. 2003. május.16
A magyar nemzeti (gazdasági) fejlődés az EU csatlakozás és a globalizált világ kereteiben a XXI. század elején. Európai Tükör.2001.6.szám, valamint: Az Európai Unió Évkönyve. Osiris Kiadó.2002. 212-232 o.)
Opening towards a globalised world. European Mirror. May. 2001. Special Issue.
Hol állnak a sorompók? (Globalizáció és EU csatlakozás)
Magyar Nemzet, 2000. szeptember 9.
Nyitás a globalizált világ felé
Európai Tükör, 2000. 4. szám

Ideas About Hungarian Preparations for EU Integration.
European Mirror. March l999. Special Issue. 19-34. p.

Society and Economy in Central and Eastern Europe 1999/3
Quarterly Journal of Budapest University of Economic Sciences
pp.253-274.

A nyolcvanas évek kiterjesztett nyitottság elmélete és napjaink magyarországi reálfolyamatai.
Közgazdasági Szemle. XLV. évf, 1998. 11.sz. (1021-1034. o. )
Gondolatok EU-integrációs felkészültségünkről
Európai Tükör .1998. november. 17-31.o.
A nyitottságról (Kísérlet a komplex megközelítésre).
Közgazdasági Szemle, XXXIII. évf., 1986. 6.sz. (653-662.1.)
Szegény gazdagok és gazdag szegények.( Vizsgálódások a személyi jövedelmek körében). Közgazdasági Szemle, XXXI.évf.1984.6.sz. (664-678.o.)
Práger László megnyitója Hetey Katalin szobrászművész "Rész és egész" című kiállításán 2004. június 24-én a budapesti Vadnai Galériában