PRÁGER LÁSZLÓ:

közgazdász

(A Ki kicsoda? c. életrajzi lexikon számára közölt adatok ,az 1990-től 2006-ig megjelent kötetek, a közölt dokumentumok felhasználásával ,azok kiegészítésével).

Jelenlegi munkahely: a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, tanszékvezető(Közgazdasági Tanszék),a KGRE Állam- és Jogtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetének vezetője .A Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.

Szakmai tevékenységek:
A vállalati tevékenység időszaka
A Metalimpex külkereskedelmi vállalat munkatársa,majd a Lignimpex külkereskedelmi vállalat osztályvezetője, gazdasági igazgatója, vezérigazgató helyettese(1970-1982). (egy új vállalatszerep kialakítása, a termelés és a külkereskedelem érdekeltségének összekapcsolása, modern belső érdekeltségi rendszer ,relációs nyitás)

A kormányzati munka időszaka (és a kapcsolódó elméleti és egyéb tevékenységek)
1982-84 a torontói kereskedelmi kirendeltség, 1983-84 a konzulátus vezetője, 1984-86 a Minisztertanács Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Titkárságának főosztályvezetője.
1986-89 a Belkereskedelmi Kutató Intézet igazgatója.( a külkereskedelem és a belkereskedelem reformmunkái).1989-90 az Erdért Vállalat vezérigazgató helyettese.(a monopolvállalat modernizációja érdekében tett kísérlete meghiúsításáért 1990 áprilisban lemond).A Minisztertanács magyar-kanadai gazdasági kapcsolatok különmegbízottja. 1987-90 az Magyar Gazdasági Kamara országos elnökségének tagja . (a vállalat gazdálkodó szerepe, a politika leválasztása a vállalatokról,a piacgazdaságra való áttérés ,a külkereskedelmi reorientáció és a belső piac ;nyitás, nyitottság elmélet és gyakorlat kialakítása). 1992-94 a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma főosztályvezetője. (Nemzetközi Pénzügyi Főosztály).Tevékenységek: árfolyampolitika, a magyar kivitelt elősegítő Eximbank létrehozásában való szerepvállalás.(A megalakult Eximbank igazgatóságának tagja (1994 május-1994 október).1994-96 a Napi Gazdaság c. pénzügyi-gazdasági szakmai napilap szerkesztőség-vezetője. 1996-98 a Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője( EU integráció).
1998-2002 a Miniszterelnöki Hivatal európai integrációs főosztályvezetője, majd főcsoportfőnöke, az európai integrációval kapcsolatos országos kutatások (egyik) szakmai irányítója. 2000-ben a Bővülő Európa folyóirat alapítója, 2000-2002 június:a szerkesztőbizottság elnöke. 1998-2002 az Európai Tükör integrációs közgazdasági folyóirat és az Európai Tükör Műhelytanulmányok könyvsorozat felelős kiadója. 2002-ben a főtisztviselői kar tagja. 2002- A Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára, 2004-től az ÁJK Társadalomtudományi Intézete vezetője.

Tudományos ,egyetemi, vállalati megbízatások , tevékenységek
Egyetemi pálya , tanulmányok: 1981-93 címzetes egyetemi docens, 1993-1997 a BKE címzetes egyetemi tanára, 1997- a BKE, Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára.1994-2000 a BKE egyetemi habilitációs bizottságának tagja. 2002- a Heller Farkas Főiskola tanára.2002- a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára. Tanulmányok: MKKE . okleveles közgazdász 1966. Tanulmányutak: Harvard-Tufts Egyetem, Egyesült Államok, 1974 (marketing- és vezetőképzés), Goethe Intézet, Prien, Németország 1992.
Akadémiai fokozatok,egyéb tudományos tevékenységek: 1985- a Világgazdasági Tudományos Tanács tagja. A közgazdaság tudomány kandidátusa (1982), doktora (az MTA doktora) (1991).
Vállalati igazgatóság, fb tagság: 1994, majd 2001-2002 az Eximbank, 1994 a Mehib igazgatósági tagja,1992-1994 a Dunabank , 2000-2002 a Kopint-Datorg Rt felügyelő bizottsága tagja.
Kutatási , tevékenységi területei:
A modern magyar vállalati szerep kialakítása , a tisztán gazdasági szereplő vállalat (1978-). A kibővített nyitottság elméletének megfogalmazása(1984-). Árfolyampolitika , a magyar pénzügyi rendszer, az exporthitelezés(1992-). A belső fejlődés, a globális világ és az EU-csatlakozás összefüggései. (1998-). A globális világgazdaság és a magyar gazdaság folyamatainak összefüggései (2008-).

Főbb műveiből:
-Gazdaságon innen és túl (önálló könyv: 1986,Akadémiai Kiadó).
-A vállalatok, a vállalati belső rendszer hatása a magyar gazdasági mechanizmus útjára (1987).
-Tanulmányok a gazdasági és politikai nyitottságról (1985-89).
-Beszélgetések az Európai iskoláról ( Barcsay Jenő, Bálint Endre ,Gyarmathy Tihamér, Lossonczy Tamás, Kiss Pál, Anna Margit. -1976/2004).
-A kiterjesztett nyitottság elmélet és a magyarországi reálfolyamatok 1990-93 között (1993).
-Magyarország újraintegrálódása a fejlett Európához (1999).
-Európából a bővülő Európába (önálló könyv: 2000, Aula Kiadó).
-A világ (gazdaság) és Magyarország a XXI. század elején. (önálló könyv: 2003,Unió Kiadó).
-Konvergencia-divergencia, elzárkózás ,leszakadás (2005).
- A globális gazdaságon innen és túl. (önálló könyv: 2008. Aula Kiadó)

Család: Szülők: Práger Alajos, Balcsik Etelka. Nős: Eszter. Gyermekei: Anna,, Péter.

 

Nyomtatható változat