Práger László
Publikációk, tanulmányok, előadások.
(válogatás az 1997 után megjelent írásokból, előadásokból)


1.) Külgazdaságtan, Aula Kiadó, l998. Bp.
( A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem tankönyve )
( P.L.: "A nemzetgazdaság nyitottsága. A nyitottság új dimenziói:
Magyarország és az Európai Unió", valamint "A külföldi működő tőke
a magyar gazdaságban "c. fejezetek. )


2.) A KGST-től az Unióig. ( Gondolatok a harmonizáció történelmi útjáról )
Népszabadság 1998. március 30.


3.) A magyar foglalkoztatáspolitika: kormányzati és vállalati szerepek
( Előadás angol nyelven.) Prága l998. április. (Kézirat)


4.) A személyek szabad áramlása: Magyarország és az Európai Unió. Jogharmonizáció és a reálszféra
( Beszámoló az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottságán, l998. április )


5.) A foglalkoztatottság. Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök.
A szabályozó rendszer és a reálgazdaság fejlődése. Az EU csatlakozás hatásai.
(Előadás a munkaügyi központok vezetőinek. Budapest, 1998. április Munkaügyi Minisztérium )


6.) A személyek szabad áramlása és az EU csatlakozás
( Előadás a munkaügyi központok vezetőinek. Győr 1998. június 8. )


7.) Magyarország az Európai Unióhoz vezető úton
( A jogharmonizáció, a humánszféra, a reálszféra fejlődésének párhuzamai és
eltérései ).
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Jubileumi Tudományos Ülésszaka
nemzetközi szekciójában tartott angol nyelvű előadás. Budapest, 1998. október 2.

8.) A nyolcvanas évek kiterjesztett nyitottság elmélete és napjaink magyarországi reálfolyamatai.
( Közgazdasági Szemle. 1998. november. 1021-1034. o. )

9.) Gondolatok EU-integrációs felkészültségünkről
( Európai Tükör 1998. november. 17-31.o.)


10.) Hogyan tanítsuk az európai integráció történetét ?
Budapest, Kossuth Klub. 1998. november 17.
( Előadás történelem tanároknak.)


11.) Magyarország Európai Uniós csatlakozási programja
( Előadás: A Magyar Iparművészeti Főiskola posztgraduális képzése. Budapest, 1998. november 25. )


12.) Beilleszkedés és öntudat. Az integrációs folyamat dilemmái
Napi Magyarország 1998. december 5.

13.) Az Európai Unió és a KGST. (Interjú a KGST megalapításának 50. évfordulója kapcsán. Duna Televízió 1999. január 12.)

14.) A magyar gazdaságpolitika és az EU csatlakozás
A kis és középvállalatok szerepe a magyar gazdaságfejlesztésben
(Előadás svédországi magyar kis- és középvállalkozóknak. Stockholm. 1999. jan. 30-31.)

15.) Európai integráció: a magyar érdekek, a harmonizáció, EU integrálódásunk foka. (Eloadás a Magyar Rádióban a Deutsche Welle német adó nemzetközi vezetoinek Budapest, 1999. február)

Következő

Nyomtatható változat